dosfolat.ch  'desiniz    ----> Kaynakça

Su an bütün içerikleriyle 16 adet makale online olarak mevcuttur

Makaleleri PDF formatinda görüntülemek için Acrobat Reader programina ihtiyaciniz var.
Acrobat Reader programini bilgisayariniza yüklemek için asagidaki ikonu tiklayin.

BASLIK
YAZAR
Using DOSFOLAT®XS to improve the effiencieny of the municipal
STW of Bonn-Duisdorf

A careful study of the application of DOSFOLAT®XS under controlled
conditions. Half of the STW influent was treated with DOSFOLAT®XS
whereas the other half of the influent waste water was left untreated.
A permanent reduction of surplus sludge of 32 % was achieved.

From the DOSFOLAT®XS treated waste water line.
no accumulation of heavy metals in the surplus sludge was noticed

The original thesis in german (PDF 1 MB)

Miriam Lanzrath

DIPLOMA THESIS
University of Appl. Sci. Cologne
February 2007

Makaleyi Bilgisayariniza
Adobe Acrobat
Formatinda Indirmek Için
PDF Ikonuna Tiklayiniz



A small SBR plant for domestic waste water benefits from using DOSFOLAT®XS

A small biological aerated SBR-plant of 2m3 basin capacity was used to test the
efficiency of DOSFOLAT®XS under controlled conditions.

A surplus sludge reduction in the order of 20% to 50% was achieved
which means the cost efficiency of DOSFOLAT®XS was proven.

 

The original thesis in german (PDF 1,1 MB)

Christian Schuldt

DIPLOMA THESIS
Hochschule Wismar
January 2006

Makaleyi Bilgisayariniza
Adobe Acrobat
Formatinda Indirmek Için
PDF Ikonuna Tiklayiniz



A study in the reduction in waste production by using DOSFOLAT®XS

This study was conducted in three different and successive phases. In each phase,
the first system received addition of DOSFOLAT®XS, in order to verify if this product
would decrease the quantity of produced sludge, in comparison with the second
system, which did not receive any addition. The three phases above mentioned
were consisted in the operation of those two systems during 94, 79 and 133
effective days respectively. There was, in the first and second phases, primary
effluent feeding at 5m3/day flow and, in the third phase, raw wastewater feeding
at 2m3/day. During this three phase experiment, its several parameters were monitored:
settleability parameters, total and volatile suspended solids concentration of the
sludge in the biologic reactors, and the removal efficiency of BOD, COD, TKN and
Phosphorus for those two parallel systems. The results of this study indicated
only the efficiency of DOSFOLAT®XS to decrease the quantity of produced sludge
in wastewater treated by activated sludge process, in comparison with the
activated sludge process without DOSFOLAT®XS addition. (Thesis in portugese PDF 9.8 MB)

Marcelo de Castro Bertacci

MASTER THESIS

University of Sao Paulo
Department of
Polytechnical Engineering
2005


Makaleyi Bilgisayariniza
Adobe Acrobat
Formatinda Indirmek Için
PDF Ikonuna Tiklayiniz



Using DOSFOLAT®XS: The results will be 40% less surplus sludge

In this paper is presented the following: The method of application and the practical results of the DOSFOLAT®XS treatment in a municipal STW in Lower Saxony .

The major result was the reduction of surplus sludge in the order of 54%
to 40% . In addition the process stability was remarkably
increased plus the plant s resistance against toxic shocks

Paper presented at the 1.Kölner Abwasser- und Gewässerforum
on Feb. 22, 2005.

German with english Synopsis (PDF90 k)

Dipl.-Ing.Thomas Schulte

Originally published in
Wasserwirtschaft
Wassertechnik
WWT Feb,2005 ,Page 32 ff

Makaleyi Bilgisayariniza
Adobe Acrobat
Formatinda Indirmek Için
PDF Ikonuna Tiklayiniz



DOSFOLAT®XS improves the efficiency of sewage treatment works

DOSFOLAT®XS has been used to improve the efficiency of biological sewage
treatment plants. The data collected over a longer period of time have confirmed
that lasting and substancial operating benefits are the result when
DOSFOLAT®XS is added .

 

English original paper (PDF296 k)

ElvanSenorer
Hulusi Barlas

Orijinal Olarak
FRESENIUS
ENVIRONMENTAL BULL.
Vol 13 No.10,2004 ,page 1036 ff

Makaleyi Bilgisayariniza
Adobe Acrobat
Formatinda Indirmek Için
PDF Ikonuna Tiklayiniz



DOSFOLAT®XS atiksu aritma tesislerinde atik çamurun azatilmasini saglar

DOSFOLAT®XS Almanya'da bir çok farkli aritma tesisinde olusan atik çamur olusumunun azaltilmasi amaciyla kullanilmaktadir. Bu amaçla Güney Amerika'da 2000-2003 seneleri arasinda gelistirilen yöntem Almanya'da da basarili bir sekilde uygulanmis bulunmaktadir.

Mit DOSFOLAT®XS ile stabil ve ekonomik isletme saglanmis ve buna bagli olarak atik camur en az %60 oraninda azaltilmistir.

Orijinal metnin Ingilizce çevirisi (PDF 128 k)

Dr. Jörg Strunkheide

Orijinal olarak
Wasserwirtschaft
Wassertechnik
WWT'de yayinlanmistir Haziran 2004,sayfa 10

Makaleyi Bilgisayariniza
Adobe Acrobat
Formatinda Indirmek Için
PDF Ikonuna Tiklayiniz



DOSFOLAT® XS endüstriyel ve evsel biyolojik atiksu aritma tesislerini optimize eder.

DOSFOLAT® XS, Türkiye’de bulunan iki adet biyolojik atiksu aritma sisteminde kullanilmis,
ve elde edilen basarili sonuçlar Elvan Senörer tarafindan Prof. Dr. Hulusi Barlas’in
danismanliginda hazirlanan bu diploma tezinde yorumlanmistir.

DOSFOLAT® XS’in 0,4 ppm bakim dozaji ile kullanilmasi sonucu, metal endüstrisi atik
suyunun çikis KOI degerleri 88-106 mg/l degerlerine düsürülmüstür.

Evsel atiksu aritma tesisinin çikiS KOI degeri 60 mg/l’ye düsürülmüs ve stabil çikis degerleri
elde edilmistir. DOSFOLAT® XS 0.4 ppm dozaji ile uygulanmistir.
Söz konusu tez DOSFOLAT® XS ‘in hem güncel kullanimi ile ilgili hem de teorik olarak çok
faydali bilgiler içermektedir.

Özet <Ingilizce> (PDF 74 k)

 

Tüm Tez <Türkçe, Ingilizce özet> (PDF 6.7 MB)

Elvan Senorer

DIPLOMA TEZI

Istanbul Üniversitesi
Çevre Mühendisligi
Bölümü
2001


Ozeti Bilgisayariniza
Adobe Acrobat
Formatinda Indirmek Için
PDF Ikonuna Tiklayiniz

Tezin Tamamini Bilgisayariniza
Adobe Acrobat
Formatinda Indirmek Için
PDF Ikonuna Tiklayiniz



DOSFOLAT® XS DüSük Maliyetle Çamur Kabarmasini Önler

Bakim dozaji seviyelerinde kullanildiginda, DOSFOLAT® XS’in maliyeti, filament bakteri
kontrolu için kullanilan sodyum hipoklorit maliyetinden %16 daha azdir.
Suffield CT W.P.C.F’ de maksimum dozda DOSFOLAT® XS kullanilmasi sonucu atik çamur
hacmi düsürülmüstür. Böylece ciddi ekonomik faydalar elde edilmistir.(PDF 740 k)

Bioprime Ltd

Orijinal olarak
BIOPRIME LTD;
tarafindan yayinlanmistir;
ABD 1996

Makaleyi Bilgisayariniza
Adobe Acrobat
Formatinda Indirmek Için
PDF Ikonuna Tiklayiniz



DOSFOLAT® XS Bir Glikoz Fabrikasi Atiksu Aritma Tesisinin Optimizasyonunda
Kullanilmistir

Organik sok yükler birçok atiksu aritma tesisinde çesitli problemlere yol açmaktadir. Bu tip
aritma tesislerinde, desarj standardlarina ulasabilmek için birçok problemin aslmasi
gerekmektedir. Öncelikle tesisin büyütülmesi gerekebilir. Bu çalismadaki yaklasim, bir glikoz
fabrikasinda atiksu aritma tesisini büyütmek yerine, DOSFOLAT® XS kullanilarak folik asit
destegi yapmaktir.
Baslangiç dozaji olarak 1 ppm ve bakim dozaji olarak 0.5 ppm ile DOSFOLAT® XS
uygulanmasi sonucu tesisin performansi artmis ve Sok yüklere karsi daha dayanikli hale
gelmistir.

Kisa Çeviri <Almanca> ve Ingilizce Özet (PDF 356 k)

 

 

 

Tüm Makale <Türkçe> ve Ingilizce Özet (PDF 760 k)

K. Aydin and H.Barlas

ENDÜSTRIYEL KIRLENME
SEMPOZYUMU '96

Istanbul Üniversitesi
Çevre Mühendisligi
Bölümü


Makaleyi Kisa Almanca Formunu
Bilgisayariniza
Adobe Acrobat
Formatinda Indirmek Için
PDF Ikonuna Tiklayiniz

 

Makaleyi Tümünü Bilgisayariniza
Adobe Acrobat
Formatinda Indirmek Için
PDF Ikonuna Tiklayiniz



DOSFOLAT® Kagit Fabrikalarinda, Ikincil Aritmada Kullanilan Katki Maddesi
Miktarini Azaltir

Amerika ve Ingiltere’de bulunan kagit geri kazanim tesislerinde görülen çamur kabarmasi
problemleri DOSFOLAT® XS kullanimi sayesinde kontrol altina alinmistir. Amerika’daki
tesiste flokülasyonu arttirmak amaciyla kullanilan polimer miktari azaltilmis, Ingiltere’deki
tesiste ise filament bakterileri öldürmek amaciyla kullanilan klordioksit miktari son derece
azaltilmis hatta sifira indirilmistir.Ayrica Amerika’daki tesiste atik çamur miktarinda önemli
düsüsler gözlemlenmistir. Iki tesiste de daha temiz çikis suyu saglanmistir. (PDF 2 MB )

R. Akerboom

Orijinal Olarak
Yayinlanmis TAPPI 1994
Çefre Konferansi Notlari

Makaleyi Bilgisayariniza
Adobe Acrobat
Formatinda Indirmek Için
PDF Ikonuna Tiklayiniz



Eski Bir Problem Için Konvansiyonel Olmayan Bir Çözüm

DOSFOLAT® kullaniminda 5 hafta sonra floklar daha siki bir hale gelmis ve az miktarlarda
M.parvicella gözlenmistir. Çikistaki askida kati madde miktarlari standartlarin altinda
kalmaya devam etmistir. Ekim ayinda çökme performansinda artis gözlenlendikten sonra
çikis suyu kalitesinde bozulmalara sebep olmadan çamur yasinin ve askida kati madde
konsantrasyonun düsürülmesi saglanmistir

S. Ostrander

Orijinal olarak
Operations Forum Vol.9 ,
No.1'de Yayinlanmistir 1992



Süt Endüstrisi Atiksuyunun Ardisik Kesikli ve Hibrid Anaerobik Reaktörlerde Aritimi

Bu makalede, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu tesislerinden kaynaklanan atiksularin aritimi
için alternatifler açiklanmistir. DOSFOLAT® , anaerobik reaktörlerin girisinde, biyosentezi
aktive etmek ve çamurun özelliklerini gelistirmek amaciyla kullanilmistir. Bu çalisma,
reaktördeki performansin stabil olmasi, sistemdeki biyokütle ve biogaz üretiminin artmasi ile
sonuçlanmistir.
(PDF 1 MB )

Eroglue et.al

Orijinal olarak
46. Purdue Endüstriel
Atik Konferansi notlarinda
yayinlanmistir 1992

Makaleyi Bilgisayariniza
Adobe Acrobat
Formatinda Indirmek Için
PDF Ikonuna Tiklayiniz  



DOSFOLAT® Kullanimi - Bir Mühendislik Raporu

DOSFOLAT®’in bir evsel atiksu aritma tesisinde kullanimi ile ilgili kapsamli bir rapor.
DOSFOLAT®’in biyolojik atiksu aritma tesisinin performansi üzerindeki olumlu etkileri, birçok
diagram, grafik ve tablolar ile gösterilmistir.

(PDF 2.8 MB k)

Dipl.-Ing. Lazlo Reti

Orijinal Olarak
Bekes Waterworks
Tarafindan Yayinlanmistir
Macristan 1989

Makaleyi Bilgisayariniza
Adobe Acrobat
Formatinda Indirmek Için
PDF Ikonuna Tiklayiniz



DOSFOLAT® Için Bilimsel Bir Kanit

DOSFOLAT®’in bir pilot tesis ve bir evsel atiksu tesisinde test edilmesi ile ortaya çikan
sonuçlar tartisilmistir.

Aritma tesisinin performansindaki artisin direk olarak, stabilize edilmis
folik asidin varligina bagli oldugu görülmektedir.
(PDF 460 k)

cand. Manfred Dohme

DIPLOMA TEZI
Suderburg Meslek Okulu
Mayis 1988

Makaleyi Bilgisayariniza
Adobe Acrobat
Formatinda Indirmek Için
PDF Ikonuna Tiklayiniz



Folik Asit: Bakteriler ve Mantarlar Için Büyümeyi Hizlandiran Bir Mikronutritif

Son zamanlarda, folik asidin atiksu aritma tesislerinde bir biostimulatör (biolojik canlandirici)
olarak kullanilmasi, bu vitaminin mikroorganizmalar için öneminin daha derin bir sekilde
arastirilmasini gündeme getirmektedir. (PDF 624 k)

H. Mohr

Orijinal Olarak
BioTechnologie'de
Yayinlanmistir 10,1987

Makaleyi Bilgisayariniza
Adobe Acrobat
Formatinda Indirmek Için
PDF Ikonuna Tiklayiniz



Biyolojik Atiksu Aritma Tesislerine Yönelik Bir Vitamin

Amerikadaki aerobik atiksu aritma sistemlerinin %65’inde vitamin eksikligi görülmektedir.
Folik asit, biyolojik aritma sistemlerinde en çok ihtiyaci hissedilen vitamindir. Bu vitamin
oksidasyon, redüksiyon, agir metaller, isik ve sicaklik gibi etkenler sebebiyle kolay bir sekilde
parçalanabilir. Bu tip zorluklari asmak için, folik asidin iki kez stabilize edilmis bir sivi formu
olan DOSFOLAT® gelistirilmistir. (PDF 470 k)

A. Anderl

Orijinal Olarak
BioTechnologie'de
Yayinlanmistir 5,1987

Makaleyi Bilgisayariniza
Adobe Acrobat
Formatinda Indirmek Için
PDF Ikonuna Tiklayiniz