dosfolat.ch  'desiniz: ----> GÜVENLIK

  Güvenlik Bilgi Formu EU 91/155/EC direktifine göre hazirlanmis olup, 2001/58/EC 
  – United Kingdom(UK) direktifi ile tamamlanmistir.
               MALZEME GÜVENLIK BILGI FORMU

      |-------------------------------------------------------|
      | M A L Z E M E G Ü V E N L I K B I L G I F O R M U |
      |-------------------------------------------------------|

  |=========================================================================|
  |      BÖLÜM 1 – KIMYASAL ÜRÜN VE FIRMA BILGILERI          |
  |=========================================================================|

  ÜRÜN ISMI     : DOSFOLAT®XS
  ÜRÜN KODU: 32671
  ÜRÜNÜN KULLANIMI  : Biyolojik atiksu aritma tesisleri için vitamin 
             katkisi
  ÜRETICI:
  
  BIOFOL GmbH, CH-9101 Herisau, Phone +41 79 176 6203 Fax +41 71 333 1724
  HAZIRLAYAN: Safety Health & Regulatory Affairs HAZIRLANIs TARIHI: 02/01/14
  |=========================================================================|
  |      BÖLÜM 2 – BILESIM / IÇERIK HAKKINDA BILGI           |
  |=========================================================================|
                                  Agirlik %
  Madde  ------------ Kimyasal Isim -------------  CAS No   den daha az
  ---------------------------------------------------------------------------
  01       Folik Asit             59-30-3     45.0


  Tehlikeli Maddeler Direktifine 67/584/EEC göre saglik ve çevre için 
  tehlikeli maddeler: Yok

  |=========================================================================|
  |          BÖLÜM 3 – TEHLIKE TANIMLAMALARI            |
  |=========================================================================|

  1999/45/EC Direktifine göre tehlikeli madde degildir.


  AKUT ETKI – GÖZ TEMASI:  Gözle temas edilmesi durumunda bol su ile 
               yikanmali ve tibbi yardim alinmalidir.

  ÇEVRESEL ZARAR : Mevcut degil

  KRONIK ETKILER : Mevcut degil

  DIGER BILGILER:: HMSIS Tehlike Siniflandirmasi : Saglik-0, Yanicilik-0,
                       Kimyasal Reaktivite-0
           NFPA Tehlike Siniflandirmasi : Saglik-0, Yanicilik-0,
                            Reaktivite-0  |=========================================================================|
  |           BÖLUM 4 – ILK YARDIM ÖNLEMLERI           |
  |=========================================================================|

  GÖZ TEMASI : Bol suyla yikanmali (5 – 10 dakika), gerekli olursa tibbi 
         yardim alinmalidir

  CILT TEMASI : Kirlenen giysiyi çikarilmalidir. Cilt sabun ve suyla 
         yikanmalidir.

  YUTULMASI : Yüksek miktarda yutulmasi durumunda tibbi yardim alinmalidir.
         Doktora malzeme güvenlik bilgi formu gösterilmelidir.
         Doktor için not: Fiziksel davranisi sivi sabun gibi


  |=========================================================================|
  |        BÖLÜM 5 – YANGINA MUDAHALE DURUMUNDA ÖNERILER       |
  |=========================================================================|

  ALEV ALMA NOKTASI: Yok, madde ne yanmaya neden olur ne de yangini artirir.

  |=========================================================================|
  |        BÖLÜM 6 – DÖKÜLMESI DURUMUNDA ÖNLEMLER          |
  |=========================================================================|

  TEMIZLEME YÖNTEMI: Sivi tutan malzeme (kum, asit baglayici, testere tozu, 
            absorblayici) ile alinir.

  |=========================================================================|
  |          BÖLÜM 7 – KULLANIM VE DEPOLAMA            |
  |=========================================================================|

  KULLANIM : YALNIZCA ENDÜSTRIYEL KULLANIM IÇINDIR. Göz ve mukoza ile temasi 
                           engellenmelidir.

  DEPOLAMA : ÇOCUKLARIN ULAsAMAYACAgI YERLERDE SAKLANMALIDIR.
       Herzaman orijinal amabalajina benzer ambalajlarda 
       depolanmalidir. Sicaktan ve günes isigindan korunmalidir.


  |=========================================================================|
  |      BÖLÜM 8 – PATLAMA KONTROLÜ VE KIsISEL KORUNMA         |
  |=========================================================================|

  MÜHENDISLIK KONTROLLERI : Gerekli degil.

  SOLUNUM ILE ILGILI ÖNLEMLER : Gerekli degil


  CILT KORUMA : Cildi kaplayacak temiz kiyafet. Plastik eldivenler.
  GÖZ KORUMA : Koruyucu gözlük
  DIGER KORUYUCU EKIPMANLAR : Kolay ulasilacak yerde göz yikama ve 
                güvenlik dusu.

  HIJYEN : Kullanimda genel güvenlik önlemleri takip edilmelidir.Malzeme 
      güvenlik bilgi formundaki önlemler ambalajlar bosaldiktan sonra 
      bile takip edilmelidir.

  |=========================================================================|
  |       BÖLÜM 9 – FIZIKSEL VE KIMYASAL ÖZELLIKLER         |
  |=========================================================================|

  KAYNAMA ARALIgI :  Verilmiyor .
  KOKU : Yok      KOKU ESIGI : Verilmiyor
  SUDA ÇÖZÜNÜRLÜgÜ :  Tamamen   BUHARLASMA ARALIGI : Verilmiyor
  RENK : Turuncu kirmizi 
  DONMA NOKTASI : - 8 0C       SPECIFIC GRAVITY: 1.18
  BUHAR BASINCI : Verilmiyor     pH (%1’lik sulu çözeltide) : 8,0 - 8,4
  FIZIKSEL DURUMU : Sivi       VISKOZITE : Düsük
  PARLAMA NOKTASI : Yok
  SU/YAg DAgILIMINDAKI KATSAYI : Verilmiyor
  
  |=========================================================================|
  |         BÖLÜM 10 – STABILITE VE REAKTIVITE           |
  |=========================================================================|

  KAÇINILMASI GEREKEN SARTLAR : Güçlü oksitleyicilerden uzak tutulmalidir..

  TEHLIKELI POLMERIZASYON : Normal sartlar altinda olusmaz.


  

  |=========================================================================|
  |         BÖLÜM 11 – TOKSIKOLOJIK ÖZELLIKLER           |
  |=========================================================================|

  Pratikte hiçbir tür zehirlenme gözlemlenmemistir. Göz temasinda tahris 
  olusturur.
  Ürünün toksikolojik siniflandirilmasi Genel Formulasyon Direktifi 
  (88/379/EC)’nin hesaplama prosedürlerinin sonuçlarina dayanmaktadir.
  1000 ppm’de DIN 48412-L-20’ye göre balik toksisitesi açisindan hiçbir 
  belirti görülmemistir.


  |=========================================================================|
  |         BÖLÜM 12 – EKOLOJIK BILGILER              |
  |=========================================================================|

  Ürün suda çözünür. WGK 1 (self classification)
  Ürün biyolojik atiksu aritma tesislerinde tamamen parçalanmaktadir. 
  Biyo-akümülasyon ihtimali söz konusu degildir. Ürün, tavsiye edildigi 
  sekilde uygulandiginda aritma tesislerinde olumsuzluk olusturmaz.

  |=========================================================================|
  |         BÖLÜM 13 – BERTARAF                  |
  |=========================================================================|

  BERTARAF METODU: Malzeme ilgili yönetmelikler çerçevesinde bertaraf 
  edilmelidir.Atik Malzeme Indeksi # 19905 (soap lye) => evsel atik Atik 
  Malzeme Indeksi #35105 (bos metal konteynirlar) => evsel atik

  |=========================================================================|
  |         BÖLÜM 14 – NAKLIYE BILGILERI              |
  |=========================================================================|

  UYGUN TASIMA ISMI : Folik asit solüsyonu
  TEKNIK ISMI : Folik asit solüsyonu
  TEHLIKE SINIFI : Mevcut degil        TEHLIKE ALT GRUBU: Mevcut degil
  UN/NA NO : Mevcut degil  PAKETLEME GRUBU: Mevcut degil. RESP. GUIDE PAGE:

  ULUSLARARASI TASIMA ISMI :Folik asit solüsyonu
  ULUSLARARASI ID NO : Mevcut Degil
  IMDG SINIFI (1Ü, 2Ü) : Mevcut degil   IMDG SAYFA NO : Mevcut degil
  IMDG EMS : Mevcut degil      IATA SINIFI (1Ü,2Ü) : Mevcut degil  ADR ITEM NO : Mevcut degil      ADR Tremcard : Mevcut degil

  SUPPLEMENTAL INFORMATION: Not dangerous goods within the meaning of these
  transport regulations.

  |=========================================================================|
  |         BÖLÜM 15 – DÜZENLEYICI BILGILER            |
  |=========================================================================|
  EEC kurallarina göre EEC siniflandirmasi: Tehlikeli malzeme degil.
  TEHLIKE SEMBOLÜ : -
  RISK BILGISI   : R 36 (Gözde tahris olusturur)

  GÜVENLIK BILGISI : S 26 (Gözle temas durumunda , gözler bol suyla 
              yikanmali ve tibbi yardim alinmalidir.)
  

  |=========================================================================|
  |           BÖLÜM 16 – DIGER BILGILER              |
  |=========================================================================|
  HMIS ORANLARI – SAGLIK :0 YANICILIK:0 REAKTIVITE:0

  VOC: Mevcut degil

 

  ===========================================================================
  Okuyucuya Not: Söz konusu malzeme güvenlik bilgi formundaki bilgiler bizim 
  tecrübelerimize, Avrupa Birligi ve yerel kanunlara dayanmaktadir. Ürün, 
  Bölüm 1’de açiklanan kullanim alanindan baska amaçlar için kullanilmamali 
  ve kullanma talimatlarina uyulmalidir. Yerel kurallara uymak kullanicinin 
  sorumlulugundadir. Malzeme güvenlik bilgi formundaki bilgiler ürünümüzün 
  gerekli güvenlik bilgilerini açiklamaktadir, ürün özellikleri ile ilgili 
  garanti olarak degerlendirilmemelidir.

         < DOSFOLAT®XS MALZEME GÜVENLIK BILGI FORMU > >